• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
04
cze 2009

Wyniki wyborów

Na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej umieszczono wyniki z wszystkich okr?gów wyborczych. Oto wyniki
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Jankowie Przygodzkim.
Niestety frekwencja nie by?a zachwycaj?ca i wynios?a w naszym obwodzie tylko 22,4% co jest wynikiem poni?ej ?redniej krajowej. Powinni?my si? wstydzi? za siebie- My jako Wielkopolanie- zawsze tak blisko Europy, a w momencie wyborów plama. Nawet Pa?stwowa Komisja Wyborcza nie wierzy ju? w mieszka?ców i drukuje jedynie 75% kart do g?osowania, bo wie, ?e wi?kszo?? i tak si? zmarnuje.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 04
  cze 2009

  I miejsce w konkursie "Magia ta?ca"

  Dzi? 4 czerwca 2009 (czwartek)
  w kinie Komeda
  odby? si?
  doroczny konkurs
  "MAGIA TA?CA"
  I miejsce zdoby? zespó? naszego gimnazjum prezentuj?cy "Kalink?",
  II miejsce zdoby?y dziewczyny ze szko?y podstawowej z aerobikiem
  Obydwa zespo?y prowadzone s? przez p.Jolant? Marsza?

 • Dodał admin | Drukuj
 • 26
  maj 2009

  UWAGA Zabójcy karoserii samochodowych !

  Dzi? ju? chyba po raz drugi w tym roku na ulicy Szkolnej w Jankowie odby?a si? akcja zaklajstrowywania dziur. Drogowcy zamiast zala? wreszcie po 35 latach now? nawierzchnie znów zasmo?owywali dziury zabezpieczaj?c je kamyszkiem. Przy dzisiejszym 30-stopniowym upale smo?a "bardzo szybko" zaschn??a i nie zagra?a?a ju? nikomu. Tylko przeje?d?aj?c po ulicy Szkolnej ostatni kamyk odpad? mi od ko?a dopiero w Ostrowie. Dla zabawy zrobi?em ch?opakom kilka zdj??.
  A dzi? 8 czerwca- zabijali karoserie na ulicy Ostrowskiej- Ci sami.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 26
  maj 2009

  WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW STOWARZYSZENIA

  W pi?tek 29 maja 2009r. o godzinie 20:00
  w klubie "Bli?ej ?wi@ta"
  odby?o si?
  Walne zebranie cz?onków
  Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki

  wzi??o w nim udzia? 15 z 20 cz?onków Stowarzyszenia, co wystarczy?o do odbycia obrad.
  Na zebraniu prezes zarzadu Stowarzyszenia Jan Surma przedstawi? sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Cz?onkowie Stowarzyszenia jednog?o?nie udzielili absolutorium zarz?dowi za rok 2008.
  Podczas zebrania prezes serdecznie dzi?kowa? za aktywny udzia? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia przede wszytskim osobom, które pisa?y projektu o dofinansowanie do ró?nych instytucji, a byli to Krystian Piasecki, Tomasz Sobczak oraz Dariusz Piechowiak. Jednocze?nie podsumowano projekt realizowany przy wspó?pracy z Fundacj? Wspomagania Wsi w ramach, którego powsta? klub "Bli?ej ?wi@ta". Zarz?d Stowarzyszenia obieca? równie?, ?e klub nie zostanie zamkni?ty pomimo zako?czenia finansowania go przez Fundacj? i braku obecnie innych ?róde? finansowania. Kierownik klubu nadal w miar? mo?liwo?ci b?dzie prowadzi? klub i opiekowa? sie nim.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  maj 2009

  I miejsce Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Jankowa Przygodzkiego

  Na dzisiejszych zawodach Ochotniczych Stra?y Po?arnych
  sukces odnios?y reprezentantki Jankowa- dziewczyny zaj??y I miejsce pokonuj?c Ludwików
  Dru?yna m?ska zaj??a IV miejsce na 8 startuj?cych dru?yn- pokonali ich kolejno Antonin (I), D?bnica (II) i gospodarze czyli Topola Wielka (III). Fotorelacja jest ju? gotowa.
  Podczas zawodów og?oszono równie?, ?e nast?pne zawody (za 2 lata) odb?d? si? ju? wg nowego regulaminu.
  Mo?na si? z nim zapozna? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 18
  maj 2009

  Mieszka?cy gminy w liczbach

  W artykule- tabela z ilo?ci? mieszka?ców poszczególnych miejscowo?ci gminy w tym Jankowa Przygodzkiego.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1620 czytań - Drukuj
 • 08
  maj 2009

  Janków Przygodzki z lotu ptaka.

  Dzi?ki uprzejmo?ci zapalonego motolotniarza p. Dariusza Koprasa, który udost?pni? Nam swoje zbiory podniebnych fotografii mo?emy od dzi? podziwia? Janków Przygodzki z lotu ptaka.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 2610 czytań - Drukuj
 • 02
  maj 2009

  Dzi?kujemy

  Klub sportowy "Barycz" Janków Przygodzki
  dzi?kuje
  wszystkim którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Klubu.
  Zapraszamy do udzia?u w akcji za rok.
  DZI?KUJEMY

 • Dodał admin | Drukuj
 • 27
  kwi 2009

  Obóz Pleszew 2008

  Niektórzy powiedz? wreszcie... mówi?, ?e b?d? zaraz po obozie... ale ja sobie pomy?la?em, ?e lepiej si? wspomina jak ju? si? troszk? zapomnia?o :) Komponujemy zatem galeri? zdj?? z naszego obozu tanecznego w Pleszewie w 2008 roku. Zajrzyj do "czytaj wi?cej" poni?ej.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1755 czytań - Drukuj
 • 27
  kwi 2009

  Rekrutacja elektroniczna do szkó? ponadgimnazjalnych

  Klikaj?c na ten link uczniowie klas III gimnazjum mog? dokona? elektronicznej rekrutacji do szkó? ponadgimnazjalnych. Jak do tej pory do wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego zg?osi?o si? jedynie 96 uczniów- tak?e jest szansa aby by? pierwszym w swojej klasie.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 2,867,955 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2021 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.